In opdracht

Ik werk ook (beperkt) in opdracht. Indien u zich aangesproken voelt tot mijn beelden en een speciaal beeld voor u (of uw situatie) wilt laten maken, wilt u dan contact met mij opnemen?